Reunio comissio /03/06/17

A les 17:00 del dissabte farem la reunió de comissio de jocs de rol, amb el següents punts a tractar:

-revissió i evaluació d'activitats passades
-futures activitats
-jornades
-precs i preguntes