Acta comissió rol gener 2017

Un penjo l'acta de la primera reunió de rol del 29/01/07. Assisteixen: David Lopez, Pep, Ivan, i Vidal. (Només Montse s'excusa de no poguer asistir).

1. Valoració de la comissió i forma de treball.

els membres de la comissió fan una bona valoració de les activitats passades, tenint en compte la falta la quantitat de socis que la formen.
Per aquest any hi haurà una disminució d'activitats per a centrar-nos en les mes importants.

2. Propostes d'activitats pel 2017

Ja s'ha iniciat una campanya de rol els divendres per la tarda a Dungeons.

S'iniciara una partida en breu el dijous per la nit a cthulhu
En breu s'iniciarà una altra campanya de pathfinder.

s'intentarà dinamitzar el club i fer que hi hagi partides de rol al menys una cada dia.

Com hem comentat es simplicaran les activitats del club,. Pel maig es farà un especial Star Wars aprofitant el dia 4 de maig.

Durant tot l'any es farà una activitat de portas obertes per la nit, una per la tarda, i les anomenades "cultura freak" i "jocs and historia". Passant a quasi la meitat d'activitats d'aquest estil.

3 Possibles compres

es parla de possibles adquisicions: edad oscura, chtulhu. Pero no s'arriba a cap conclussió. Es tornarà a tractar a la següent reunió.

Tot i que es comenta de que si ha possibilitat d'adquirir cap joc antic que falti a la col.lecció es pugui comprar, sempre a "bon preu".

4. Grup de treball per a jornades

Ivan es presenta voluntari per a comissió de jornades. Faltara un mes per a completar-la.

5. Renovació de socis/ socis inactius

El ruben deixa de ser soci

En quants als socis inactius es comenta que la idea es que tothom, fagi minim una activitat a l'any. Ja que enguany la junta hi estará al damunt.

6. Precs i preguntes

es tracta tema jornades, sense arribar a acord.

També es comenta i es critica l'estructura, ordre i manteniment de la biblioteca. Juntament amb el sistema de prèstec actual. El comissari fara arribar les queixes a la següent junta. Ademés el soci David Lopez, comenta que existeix un programa de lectura de llibres de rol, que juntament amb una pistola lectora pot ser la sol.lució al tema. Fet que facilitaría els prèstecs i l'ordre. El programa valdría uns 40 e. Es valorara el tema en junta .

Per a poder mantindre un minim de nivell de coordinació entre els socis es decideix fer una reunió cada dos mesos. Deixant la següent a finals del mes de març.

V